logo~stef/blog/

hacker etika

2012-09-24

Az alábbi szöveg a http://www2.fiu.edu/~mizrachs/hackethic.html magyar nyelvű szintézise, a kiegészítések forrása megtalálható a lábjegyzékben:

"A hackerek nem értékelik automatikusan többre a szabadidejüket, mint munkaidőt. Mindkettő iránti igény attól függ, hogyan valósul meg. A tartalmas élet szemszögéből az egész munka / szabadidő kettősséget meg kell szüntetni. Amíg különválasztjuk a munkánk és a szabadidőnket, nem is élünk igazán. Ne keressünk értelmet a munkákban vagy a szabadidőnkben, az értelem a tevékenység jellegéből fakad. Szenvedélyből. Társadalmi értékből. Kreativitásból."1

1. rész

A hozzáférési jog: Teljes hozzáférést kell biztosítani a eszközeinkhez és az erőforrásainkhoz. Alapvető küldetésünk az emberek, a technológia és annak használatának és megértése közötti gátjainak eltávolítsa, legyen ez a technológia akármilyen nagy, bonyolult, veszélyes, zárt vagy hatalmas.

Az információ szabadsága:

  • korlátozások nélküli (szólásszabadság),
  • ellenőrzés nélkül (szellemi monopóliumok),
  • kooperatív (nem-rivális jószág),
  • elérhető (a terjesztés költsége ~ zéró).

A számítógéppel létrehozhatunk igazat, szépet és javíthatjuk az életet: a hackelés művészeti és kreatív tevékenység, jelképezi az emberiség törekvését a jó, az igaz és a szép felé.

A kommunikációs alapjog: Mindenkinek joga van szabadon kommunikálni és társulni másokkal.

Önvédelem disztópikus jövő ellen: Erkölcsi kötelesség visszaállítani az egyensúlyt, amely lehetővé teszi az egyén számára leküzdeni a nagy, személytelen, erősebb erőket, amelyek ellenőrzik az életüket.

A hackelés növeli a biztonságot: a hackelés egy pozitív tevékenység, mert azt mutatja az embereknek, hogyan javíthatunk a gyenge biztonságon, illetve egyes esetekben segít felismerni és elfogadni, hogy a teljes biztonság drasztikus vagy aránytalan áldozatok nélkül elérhetetlen.

Korlátok leküzdése: a hackelés nem más, mint akadályok megkerülése.

Személyes adatok védelme: Mindenkinek joga van a magánéletének tiszteletben tartásához, ahhoz, hogy a saját magára és családjára vonatkozó információk felett csak ő rendelkezhessen.

2. rész

Érdemek megítélése: Tettek alapján kell ítélni, nem olyan a jellemzők alapján, mint a faj, kor, nem, vagy társadalmi pozíció. Az anonimitás lehetővé teszi, hogy minden ilyen jellemző egy személlyel kapcsolatban titokban maradjon. Az ötleteket, embereket - jellemzők hiányában - az érdemeik alapján kell megítélni.

Bízz, de ellenőrizd! Folyamatosan tesztelni kell a rendszerek integritását és kutatni annak módját, hogy lehet ezeket továbbfejleszteni. Ne hagyd másra karbantartási és kapcsolási rajzokat, értsd meg teljes mértékben azokat a dolgokat, amiket használsz vagy amik hatással vannak rád. Ha ki tudsz használni bizonyos rendszereket (mint például a telefonos hálózatot), ahogy soha nem állt szándékában tervezőknek, annál jobb. Ez segíthet jobb rendszereket teremteni. Az egyik ilyen rendszer, amely folyamatos felülvizsgálatot, tesztelést és módosítást igényelhet, az alkotmányos demokrácia.

Védd a személyes adatokat, használd a közérdekü adatokat2: A transzparencia a gyengék ellenőrzése a hatalmasok felett, a személyes adatok védelme pedig a gyengébb védelme a hatalmasok visszaéléseivel szemben.3

Ne bízz a központosításban: Népszerűsítsd a decentralizációt. Az olyan eszközök, mint a számítógép, lehetőséget adnak a "kisembernek" a nagy szervezetekkel szembeni erőviszony kiegyensúlyozására.

3. rész

Ne légy túlzottan önző: Vedd figyelembe a több hacker érdekeit.

Ne pazarolj: erőforrások nem maradhatnak feleslegesen kihasználatlanul. Pazarlás, hogy távol tartják az embereket rendszerektől, amikor használni lehetne őket üresjárati idő alatt. Ugyanígy pazarlás a felesleges bruteforce vagy DoS támadas.

Ne hagyj nyomot: Ne maradjon nyoma a jelenlétednek, ne hívd fel a figyelmet saját magadra és módszereidre. Legfeljebb inspiráló, hasznos, másokat semmilyen formában nem akadályozó dolgokat hagyj hátra.

Ne kalózkodj nyereségből: kalóz szoftverek értékesítése; (blackhat) hacking haszonszerzés céljából; selling-out

Ne potyázz: önző dolog, mindig csak elvenni és soha nem visszaadni. Ne profitálj huzamosan viszonzás nélkül mások erőfeszítéseiből.

Ne rombolj: A Schumpeteri rombolás kivételével - idegen rendszerek, hardver megsemmisítése, más felhasználóknak ártás, rosszindulatú vandalizmus, adatok visszafordíthatatlan károsítása vagy elpusztítása ellentétes az itt leírt értékekkel és rombolja a közmegítélést.

Ne lopj: információk, szolgáltatások és szoftverek nem képeznek tulajdont, hardver, fizikai tulajdon, pénz, és a pénzügyi szolgáltatások (hitelkártya, digitális készpénz, telefonkártya számok, stb.) azonban igen, így ezek lopása még mindig helytelen.

Ne kérkedj: A hencegés elfogadható zárt körökben, azonban elfogadhatatlan hencegni, provokálni vagy gúnyolni adminisztrátorokat, moderátorokat, bűnüldözési, vagy egyéb hatóságokat, vagy bármely nyilvános fórumon, ahol általában az ilyenek jelen vannak.

Ne kémkedj: adatokba való betekintés, emberek nyomon követése, és a magánszférájukba való behatolás elutasítandó.

Ne köpj: más hackerek bemártása.

Végszó

Ha legközelebb valami nagyokos megint riogat gonosz hackerekkel, akkor jusson eszünkbe, hogy az olyan hackerek nélkül mint Gutenberg, DaVinci, Tesla, Neumann, és egy csomó ismeretlen hacker nélkül nem itt tartanánk, ahol. Az ilyenekből több kell, nem kevesebb.

thx a segédkezőknek! mirroring welcome, megjegyzések mailben.

1. The Hacker Ethic: by Pekka Himanen and Linus Torvalds, ISBN: 037575878X, ebook ISBN: 9780307529589

2. Chaos Computer Club 10 szabálya: http://dasalte.ccc.de/hackerethics?language=en

3. Yochai Benkler, http://twitter.com/wikileaks/statuses/49995193147076608

permalink


next posts >
< prev post

CC BY-SA RSS Export
Proudly powered by Utterson